fredag 6 april 2012

Påsktider
Så här i påsktider kan det vara på sin plats att resonera lite om gräs och varför inte om ogräs?
Ogräs eller skadeväxter är kärlväxter som växer på platser där de för människor inte är önskvärda. En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt beroende på var den växer. Det råder delade meningar om vad som är ogräs och vad som inte är det. Vid 1900-talets början betraktades i stort sett allt som människan inte själv sått som ogräs. I våra dagar är många av dåtidens ogräs mer eller mindre hotade av utrotning.
Enligt postmodern växtmateriallära förkastar man idén att en hel art kan tilldelas ogrässtatus. Snarare gäller att varje individ eller population måste ses i sin rumsliga, sociala och tidbundna kontext. Det som upplevs som en ogräsplanta t.ex. av en trädgårdsmästare på en given plats vid en given tidpunkt behöver alltså inte nödvändigtvis vara ett ogräs om någon av variablerna ändras.”
När man startar upp en skola med ALLT vad det innebär känner man sig ibland som ett ”ogräs”... ;)
Man menar väl och vill väl men hamnar liksom i fel sammanhang rätt som det är, eller som min pappa brukar säga - hur man än vänder sig så har man rumpan där bak!


Trevlig påskhelg till er alla,
hälsar rektor Nina, glad ändå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar