fredag 30 mars 2012

Kongress


Jag är precis hemkommen från den Nordiska Skolledarkongressen 2012. Jag har åhört bl a utbildningsminister Jan Björklund, it- och energiminister Anna-Karin Hatt, professor Tomas Kroksmark, filosofie doktor Christian Lundahl, projektledare Daniel Berr, forskaren och författaren Andy Hargreaves samt hjärnforskaren Torkel Klingberg. 

Jag skall här kort redogöra för det som Jan Björklund lyfte fram under sitt anförande, de övriga återkommer jag till under planeringsdagarna i juni och i augusti med personalen på Gripsholmsskolan.

Jan Björklund valde denna gång att tala om Läraryrket, Invandrarutbildningen och Gymnasiets yrkesutbildning. 

Vad gäller Läraryrket lyfte Björklund fram frågan om på vilket sätt läraryrkets status skulle kunna höjas i Sverige. I dag är det ett svagt söktryck till lärarutbildningen och alla som söker en studieplats antas till studierna. Så har det inte alltid varit i Sverige, tidigare har man sökt sig till lärarutbildningen i samma omfattning som till läkarutbildningen och juristutbildningen. 

Enligt Björklund handlar det om tre åtgärder som kan stärka läraryrket:

1. Lärarnas anställningsvillkor och med det syftade han inte enbart på högre lön utan på anställningsvillkoren i ett större sammanhang.
2. Lärarutbildningen; förhöjda krav efterlyses. Studenterna skall klara av de förhöjda kraven och inte hoppa av utbildningen i takt med att kraven höjs så som trenden är just nu.
3. Lärarlegitimationen, denna är inte alls lagd på is utan ett nytt datum för när lärarbehörigheten skall vara prövad för samtliga lärare i Sverige kommer att sättas inom kort.
4. Karriärmöjligheter inom läraryrket. Björklund vill inför lektorsbehörighet bland lärarna för dem som forskat parallellt med undervisningsuppdraget och erhållit licentiatexamen. Särskilt duktiga lärare skall kunna få lönepåslag. Dessa lönepåslag skall finansieras med öronmärkt statsbidrag.

Mycket spännande på gång med andra ord. Alla fyra åtgärdspunkterna är bra och kan mycket väl ge önskad effekt - allra mest tror jag för min del på att ytterligare utveckla och fördjupa lärarutbildningen i Sverige för att stärka läraryrkets roll på sikt. Sedan tycker jag också att man i Sverige mera skall gå in för att lyfta fram det som är bra i den svenska skolan i stället för att stirra sig blind på allt det som inte fungerar. Om man tillräckligt ofta talar om att något inte är bra så blir det dåligt till slut. Lyfter man fram det positiva har det motsatt effekt, härligt eller hur?

Vid det här laget vet vi alla inom skolvärlden att Sverige halkat efter ett tag, nu gäller det att kavla upp ärmarna och envetet jobba vidare för att lyfta den svenska skolan.
Mindre gnäll och mera handlingskraft - lite mera "sisu" tack!


Trevlig helg,
rektor NinaInga kommentarer:

Skicka en kommentar