fredag 21 oktober 2011

Det bästa mötet

"I Gripsholmsskolan verkar från och med läsåret 2010-2011 Rektors elevråd. Eleverna i varje klass har genom demokratiska val fått välja sina ordinarie representanter samt suppleanter till rådet. Rådet sammanträder till möte under ledning av rektor en gång i månaden. Inför varje möte dikskuteras i klasserna angelägna elevärenden som elevrepresentanterna sedan för med sig till mötet för behandling. De äldre eleverna skriver protokoll från varje möte. Mötesprotokollen sänds till alla klasser, lärare och förs också in på skolans hemsida.

Det främsta syftet med Rektors elevråd är att göra elevens röst hörd.

Eleverna skall också lära sig hur det går till att fatta demokratiska beslut i skolan."Under skolåret 2011-2012 har vi följande representanter i elevrådet:

Nova & Lucas, Alva & Kevin, Vendela & Olle, Signe & David, Estelle & Lino, Emma & Zachary, Åsa & Elias.Rektors elevråd hade sitt första möte i veckan. Så lyder protokollet:


§1 Rektor Nina hälsade välkommen och berättade om syftet med elevrådet

§2 Leoparderna - gym önskas -> kan vi kanske ordna i framtiden - faktaböcker önskas till klassen, låna i detta skede från biblioteket, fakta finns också på nätet, ta datorerna till hjälp

§3 Tigrarna - när blir skolgården klar? -> så småningom, omröstning: klätterställning 9 röster,

kinagunga 4 röster - cyklar och cykelställ -> hälsning till klasserna: klättra inte på cyklar och cykelställ tack - skolgården -> små fotbollsmål skaffas genast, fler skräpkorgar behövs - radiostyrda bilar? -> kan man samsas om sådana?

§4 Årskurs 2 - önskar en linbana -> vi får se tiden an.. :)

§5 Årskurs 3 - toalettvett -> nya haspar till toaletterna, kissa i toalettstolen - inte bredvid, kom ihåg att

spola, tvätta händerna, släcka lampan och stänga dörren

§6 Årskurs 4 - en asfalterad del på skolgården för basket och innebandy, åka och simma med klassen - ett tips till alla klasser!

§7 Delfinerna - hoppborg önskas -> vi får se tiden an.. :)

§8 Blåvalarna - fler fotbollar önskas -> ska vi märka dem?

§9 Övriga ärenden - prat om trivsel och arbetsro i klasserna -> konstaterades att alla klasser behöver jobba ännu mera med arbetsronJag brukar säga att mina bästa möten är mötena med Rektors elevråd.

Så även denna gång!Trevlig helg,

rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar