fredag 14 oktober 2011

Friskolor


"Att arbeta med hur unga människor ska förberedas för framtiden känns viktigt och lockande. Jag är övertygad om att friskolorna tillför ett nytt tänkande som starkt bidrar till att höja kvaliteten i skolan"

Så säger nya styrelseordförande för Friskolornas riksförbund Gunvor Engström.

Jag hade förmånen att får höra Gunvor på friskolornas träff här i veckan. Hon framstod som en förtroendeingivande och energisk person så friskolorna vilar nog i goda händer för tillfället.

Ordförande Gunvor konstaterade också att friskolorna är företag i samhällets tjänst - ett nytt sätt att tänka för mig som tidigare varit anställd enbart vid kommunala och statliga skolor i Finland.

Här några av de ärenden som diskuterades denna gång i samband med träffen i Stockholm:

- Skolpeng på lika villkor i kommunerna... Det skall absolut finnas en transparens i hur beslut gällande skolpeng tas i kommunerna, är det så i dag?

- Kommunerna skall ta sitt ansvar gällande lika villkor för elever såväl i kommunala som i privata skolor, är det så i dag?

- Vem i samhället har stor påverkan på hur politiska beslut fattas? Jo media, tänkvärt eller hur?

- Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som skall titta närmare på friskolorna.

- Enligt nya skollagen skall alla elever ha tillgång till skolbibliotek.

- Enligt nya skollagen skall alla elever ha tillgång till psykolog, kurator och speciallärare förutom skolläkare och skolsköterska.

- Enligt nya skollagen betonas ytterligare skolornas anmälningsplikt gällande missförhållanden.

- Aktuellt att ansöka om lärarlegitimation för alla lärare, så även på Gripsholmsskolan.


Mycket spännande på gång, att arbeta på en skola blir aldrig tråkigt :)

Trevlig helg,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar