fredag 6 maj 2011

Rektors elevråd

"I Gripsholmsskolan verkar från och med läsåret 2010-2011 Rektors elevråd. I varje klass har eleverna genom demokratiska val fått välja sin ordinarie representant samt en suppleant till rådet. Rådet sammanträder till möten under ledning av rektor en gång i månaden. Inför varje möte dikskuteras i klasserna angelägna elevärenden som elevrepresentanten sedan för med sig till mötet för behandling. De äldre eleverna skriver protokoll från varje möte. Mötesprotokollen sänds till alla klasser och lärare samt förs in på skolans hemsida.

Det främsta syftet med Rektors elevråd är att göra elevens röst hörd.

Eleverna skall också lära sig hur det går till att fatta demokratiska beslut i skolan."


Rektors elevråd, Magnus och jag åkte denna vecka på besök till Mälardalens högskola i Eskilstuna. Eleverna i Rektors elevråd fick där bekanta sin med ett tiotal miniatyrmodeller med förslag till åtgärder på skolgården uppe i Viken.


Besöket inleddes med saft och bulle och därefter kunde eleverna parvis gå runt och resonera med studenterna och ge feedback på de olika förslagen. Jag kände mig mycket stolt över elevernas intresse och engagemang! De diskuterade artigt, ställde frågor, kom med tips och framförde synpunkter. Efter en och en halv timme (!) var jag tvungen att avbryta för att vi skulle hinna med lunch före återfärden till skolan.

Denna gång åt vi faktiskt - hälsoskola till trots - hamburgare till lunch. När vi kom tillbaka till skolan var det en annan elev som kommenterade: "Vet ni inte om att det är onyttigt?" Lite surt sa räven där...


I går och i dag har vi haft besök av skolfolk från Bergen och Oslo i Norge och från Åbo i Finland. Det var ett kärt återseende att träffa "gamla" bekanta från hemlandet. Vi har nu knutit kontakter med dessa skolor så att både elev- och lärarbesök i båda riktningarna kan komma ifråga i framtiden, spännande!


I helgen väntar kosläpp tillsammans med både Leoparder och Tigrar, får se hur det går...


Trevlig helg,

rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar