lördag 14 maj 2011

Barn och internet

"Vårt mål är att våra elever redan från början skall lära sig att spärren skall sitta i dem själva då de rör sig på internet. Vi tror på att genom att ge exempel, informera, ventilera och diskutera det eleverna möter på nätet kan de på sikt lära sig att kritiskt granska det överflöd av information de kommer i kontakt med.


Vi tror också att våra elever kommer att bli så duktiga på att hantera sina datorer att de utan större problem tar sig förbi de spärrar vi vuxna eventuellt är intresserade av att införa.


Vi tror i stället att det både i rollen som lärare och förälder är viktigt att bygga upp ett förtroende med barnet/tonåringen så att man kan lita på varandra och vågar vända sig till varandra för att ställa frågor då känslan av osäkerhet smyger sig på.

Vi skall minnas att det i alla tider varit så att det förbjudna varit det som lockat mest och att regler funnits till för att brytas."


(Ur Gripsholmsskolans arbetsplan)


Nu på måndag, den 16 maj kl 18.30, kommer föräldrar och personal vid Gripsholmsskolan att få höra den blivande IT-pedagogen Niclas Ottosson tala om Barn och internet. Mötet hålls i den röda träbyggnaden Eken på Gripsholmsviken.


Den här typen av föreläsnings- och diskussionstillfälle har sedan länge efterlysts av en del av föräldrarna i vår skola och nu har det äntligen blivit dags att sammankomma, lära oss mer och fundera vidare på hur vi skall ha det i just detta ärende i vår skola.


Jag har också under veckan som gått träffat Sven Rollhagen som är specialist på frågor som rör datorspelsberoende.

Vi hade en intressant och givande diskussion och konstaterade bl a att det när det gäller denna typ av beroende gäller att förebygga i en så tidig ålder som möjligt.


Sven kommer att återkomma under höstterminen 2011 för att träffa både föräldrar och personal och då berätta mera om sina erfarenheter och kunskaper inom detta område.


Jag hoppas få träffa så många föräldrar som möjligt på måndag kväll, varmt välkomna allesammans!


God helg,

rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar