fredag 11 mars 2011

GHS på Facebook

Facebook är en social nätverkstjänst som grundades i februari 2004 och drivs och ägs av Facebook, Inc. Sedan januari 2011 har Facebook mer än 600 miljoner aktiva användare. Användarna kan skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner och utbyta meddelanden, samt få automatiska meddelanden när någon uppdaterar på deras profil. Dessutom kan användare ansluta sig till intressegrupper exempelivs arbetsplats, skola eller universitet, eller andra egenskaper. Facebook har fått sitt namn efter de böcker som i USA delas ut till studenter av universitetens administration och vilkas grundares idé var att att hjälpa studenterna att lära känna varandra bättre. ”

(Wikipedia)


Gripsholmsskolan har denna vecka skapat en egen Facebook-sida. Jag var till en början tveksam till att göra det bl a därför att jag personligen valt att inte vara med, delvis av hänsyn till mina egna barn. För dem räcker det med att mormor och moster sänder käcka uppmaningar till dem via Facebook...


Nåväl, de yngsta i personalen har talat varmt för detta och tycker att det är självklart att vi skall vara med, "alla andra är ju med." Och varför inte, det verkar som om mycket diskuteras just i detta forum.


Ett öppet diskussionsforum har också efterlysts av föräldrarna och tanken med skolans Facebook-sida är just den att man där skall kunna utbyta tankar med varandra kring ärenden relaterade till Gripsholmsskolan.


Endel kan kanske tycka att det är våghalsigt att inbjuda till diskussion på detta sätt men vi jobbar med insyn och öppenhet i vår skola, vi skall kunna bemöta allt det som diskuteras och också stå för det vi gör. Det är så man bygger förtroenden.


Avslutar denna vecka med följande tankar:


" Våra förfäder gav oss många levnadsregler,

som de lärt sig av sina förfäder.

Dessa regler var bra.

De uppmanade oss att behandla alla människor

som vi själva vill bli behandlade;

att vi aldrig skulle vara först

att bryta en överenskommelse;

att det var en skam att ljuga;

att vi alltid skulle säga sanningen..."

(Hövding Joseph 1830-1904)


Trevlig helg,

rektor Nina
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar