fredag 18 mars 2011

Ramar och kramar

"* Vi tar oss tid, lyssnar aktivt och ser alla.
* Vi hälsar på varandra och tilltalar varandra på ett trevligt sätt och helst med namn.
* Vi bejakar alla känslor men tillåter inte någon att slå, skada eller säga dumma saker.
* Vi tar allas åsikter på allvar, uppmuntrar oliktänkande och bemöter alla med respekt.
* Vi har positiva förväntningar på alla.
* Vi uppmuntrar varandra och tar tillvara alla tillfällen att berömma.
* Vi ber om förlåtelse eller ursäkt när vi gjort fel.
* Vi följer regeln: Jag är mot andra som jag vill att andra skall vara mot mig.
* Vi kommer i tid.
* Vi följer gemensamma uppsatta regler och överenskommelser.
* Vi är tydliga och står vid vårt ord."

Dessa är Gripsholmsskolans trivselregler. Jag har faktiskt av en förälder blivit ombedd att igen en gång lyfta fram hur vi i vår skola går in för att göra vårt bästa för att visa varandra respekt och empati.
Dessa trivselregler gäller både barn och vuxna i skolan och jag vill tro att vi för det mesta lyckas följa dem på ett bra sätt.

För att vi skall bli ännu bättre på detta är det viktigt att också hemmen stöder skolans tankar om hur vi som människor bemöter och behandlar varandra.

När det t ex gäller kompisrelationer kan vi naturligtvis inte tvinga barnen att vara vänner med alla men det är viktigt att man i alla sammanhang respekterar varandra och låter alla vara med i leken/aktiviteterna.

Här har vi vuxna i skolan en viktigt uppgift; man kan i värsta fall vara närvarande men ändå inte. Att vara lyhörd och lite på avstånd iaktta, följa det som sker och vid behov ingripa/styra upp är ett givet ansvar som vi vuxna har gentemot barnen.

När jag för en utomstående berättade om vår skolas medvetna ambition att hitta en balans mellan kärlek och gränser sa hon: "Så i er skola kan man säga att det är både ramar och kramar som gäller."
Så kan man också uttrycka det!


Trevlig helg,
rektor NinaInga kommentarer:

Skicka en kommentar