fredag 11 februari 2011

Skola i förändring

"Den svenska skolan har många styrkor och förtjänster men också en del bekymmer. Att förbättra elevernas kunskaper är en stor utmaning! Därför genomförs nu omfattande reformer för den obligatoriska skolan. Reformerna har förgåtts av utredningar och andra förberedelser under flera år.
Den svenska skolan ska bli mer likvärdig. De nya styrdokumenten är tydligare än tidigare och betonar skolans kunskapsmål med centralt innehåll för skolans alla ämnen och tydligt formulerade kunskapskrav.

Reformerna innebär bland annat
- en ny, modern skollag
- nya samlade läroplaner
- ny struktur på kursplanerna
- centralt innehåll i alla ämnens kursplaner
- nationella prov i årskurs 3, 6 och 9
- en ny betygsskala med sex steg."

(Ragnar Eliasson
Skolverket)

Vicerektor Stefan och jag deltog i går i en Kursplanekonferens i Stockholm. Vi fick där lära oss mer om den nya läroplanen, det centrala innehållet i kursplanerna, om kunskapskraven i olika ämnen och om den nya sexgradiga betygsskalan som sträcker sig från A-F där A är högsta betyg och F är underkänt betyg.

Allmänt kan sägas att i den nya skollagen förtydligas rektorns roll allt mer, kraven på lärarnas kompetens ökar, alla elevers rätt till stimulans i skolan betonas, nya bestämmelser om betygssättning införs och även nya disciplinära åtgärder införs.

Stefan och jag kunde rätt snabbt konstatera att vi på Gripsholmsskolan inom juni och augusti månader behöver avsätta ett antal dagar för att tillsammans med hela personalen, även de nyanställda, gå igenom och diskutera reformen inför det kommande skolåret 2011-2012.

Vi kommer också att hålla våra hemsidor uppdaterade med all den information som sänds till oss från Skolverket.

Läs gärna mer om den nya läroplanen - Lgr 11 kallad - där!


Trevlig helg,
rektor Nina1 kommentar:

  1. Mycket nytt, det låter spännande!
    Ha en härligt vintervit och avkopplande helg!

    SvaraRadera