fredag 18 februari 2011

Att göra gott

"Livet erbjuder en aldrig sinande ström av möjligheter att göra gott.
Missa inte ett enda av dessa tillfällen."

(Stuart & Linda Mac Farlane)

Den gångna veckan har för min del präglats av möten av olika slag. Främst har det handlat om medarbetarsamtal med personalen i skolan.

När jag sitter i enskilda samtal med mina medarbetare fascineras jag av hur olika de är. Trots att jag har varit mycket närvarande i rekryteringsprocessen - och man därmed kunde tänka sig att de anställda alla skulle vara väldigt lika varandra - har vi lyckats skapa en härlig blandning av personligheter bland de vuxna i skolan.
Tänk vad bra att eleverna får möta och vänja sig vid olika typer av vuxna förebilder!

Samtidigt som det är en fördel med olikheter är det viktigt att vi i skolan har gemensamma överenskommelser som alla är måna om att följa. Att dra åt samma håll skapar trygghet, både för barn och vuxna.

I dessa diskussioner brukar jag påminna om hur viktigt det är att var och en verkligen tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Om alla gör det de skall göra behöver man inte sätta energi på att fundera på vad de andra gör eller inte gör.

Om man dessutom går in för att i alla sammanhang ta vara på möjligheten att stötta varandra och göra varandra gott brukar arbetsglädjen infinna sig rätt fort.

Att föra detta tänkande och detta sätt att jobba vidare till de lärare som anställs inför hösten är viktigt. Därför uttalar vi redan nu i rekryteringsskedet att vi söker lärare till vår skola som "ser sitt arbete som bland det viktigaste man kan ägna sitt liv åt".

Just sådan är personalen i Gripsholmsskolan!

Trevligt sportlov,
rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar