fredag 15 oktober 2010

Rektors elevråd


Lgr11:

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."


Under veckan som gått har Rektors elevråd sammanträtt för första gången. Sju förväntansfulla elever i åldern 5-9 år bänkade sig runt bordet för att tillsammans med rektor dryfta för eleverna angelägna frågor, spännande! Man hade i samband med klassmöten innan förberett olika ärenden som lyftes fram.


Eleverna tyckte bl a att det är för mycket prat under lektionerna, att det är bra att vi har "tysta tröskeln" i matsalen, att vi behöver ha en tydlig skogräns i hallen, att det behövs mera lekredskap till skolgården, att klädkrokarna behöver märkas med namn, att det skulle vara trevligt med rock´n roll tillbehör till Eftis (här hade rektorn fullt sjå att hålla koll på smilbanden...) och man undrade över vem det är som bestämmer skolans matsedel.


Jag hade Rektors elevråd även i min förra skola och jag slogs igen en gång av hur förståndiga barn egentligen är. Eleverna tar sitt uppdrag på största allvar och framför förslag som många gånger är synnerligen relevanta för hur vi skall ha det i skolan. Det är alltid värt att lyssna på barn och ungdomar. Att sammankomma med elever till elevrådsmöten hör till de bästa möten jag vet. Man går med ett leende på läpparna därifrån och påminns verkligen om varför man egentligen jobbar som rektor i en skola...


Att lära sig mer om att "Lyssna på sitt barn - med hjärtat" kan man göra i samband med en föreläsning den 2.11 kl. 18.30 i Mariefred. Det är vår engagerade Föräldraförening som ordnat med denna föreläsning, bra - tack.


Trevlig helg,

rektor Nina
2 kommentarer:

  1. Jag hade den stora förmånen att få vara med på lektionen då eleverna i klass 1 lämnade förslag på vad klassrepresentanterna skulle ta upp på elevrådet. Vilket engagemang, jag tror alla hade ett förslag! Härlig!
    Jag hoppas också att det är många som känner sig sugna på föräldraföreningens föredrag, jag tror det blir spännande!
    Petra

    SvaraRadera
  2. O, vad jag önskar att jag kunde sitta som en liten fluga på väggen när ni har elevråd. Så roligt att höra deras resonemang och engagemang.

    SvaraRadera