fredag 8 oktober 2010

Främmande språk

"Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det man menar."
(Konfucius 551-479 f.Kr)

Gripsholmsskolan skall så småningom införa undervisning i ytterligare ett främmande språk i skolan. Kinesiska har framförts som ett förslag, likaså japanska.
Vi undervisar redan nu i engelska med början i förskoleklassen. Undervisningen i f-klasserna sker på ett lekfullt sätt. Kraven ökar sedan ju högre upp man kommer.

I Finland är det vanligt att man i svenskspråkiga skolor undervisar i finska redan i årskurs 1. Undervisningen i engelska påbörjas i årskurs 3 eller 4. Det är vanligt att undervisning i ytterligare ett främmande språk, oftast tyska eller franska, påbörjas under mellanstadietiden.
Det här innebär att många elever med svenska som modersmål utöver detta språk talar både finska och engelska samt uttrycker sig behjälpligt på tyska eller franska redan i den här åldern.

I vilken takt skall då eleverna avancera och i vilken mån skall det ställas krav på elevernas kunskaper när det gäller just främmande språk?

Jag minns mycket väl vad min handledare, lektor Mrs. Margareta Morgan från min tid som lärarstuderande, brukade säga till mig. Eftersom ett av mina biämnen var just engelska handledde hon mig under vissa praktikperioder. Hon lärde mig följande om kravnivåerna när det gäller undervisning i främmande språk:

Nivå 1 -> eleven förstår (en del av) det talade språket. Av denna anledning är det viktigt att läraren som undervisar i det främmande språket konsekvent använder sig av språket i undervisningssituationen.

Nivå 2 -> eleven kan själv uttrycka sig muntligt på det främmande språket. Kommunikationsövningar och att träna uttal är därför en viktig del av undervisningen.

Nivå 3 -> eleven förstår enkel text på det främmande språket. Lättläst litteratur på elevens nivå skall därmed alltid finnas tillgänglig.

Nivå 4 -> eleven kan själv producera enkel text i skrift. Detta är den högsta/svåraste nivån och den kommer in i ett senare skede.

Det kan också vara värt som lärare att bära med sig det som filosofen Konfucius sa: "Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det man menar" och det är ju huvudsaken eller hur?

Lycka till med undervisningen i främmande språk - vilket det än må vara!

Trevlig helg,
rektor Nina

1 kommentar:

  1. Maria Svedberg Johansson10 oktober 2010 23:36

    Vilket härligt tänk! Kan man ett sprák gár det att lära sig mánga flera! Váran Silke har redan tre sprák och hennes hjärna är ännu inte full..tvärtom!!

    SvaraRadera