söndag 30 maj 2010

Utmaningar för skolan

"Den svenska skolan har många styrkor och förtjänster men den står nu inför en viktig utmaning; elevernas kunskaper måste förbättras.
Såväl nationella som internationella undersökningar visar att kunskapsresultaten försvagats under en längre tid.
Det behövs alltså förbättringar för elever i skolan och därför genomförs omfattande reformer.
Skolverket och skolans huvudmän - kommunala och fristående - skall tillsammans se till att förändringarna genomförs på ett bra sätt.
Våren 2010 har Skolverket startat ett flerårigt arbete med att informera och stödja genomförandet av skolreformerna 2011:

- en ny skollag
- en förändrad läroplan för förskolan
- nya läroplaner för den obligatoriska skolan
- en ny gymnasieskola
- en ny betygsskala.

Dessutom förändras lärarutbildningen, lärarlegitimation skall införas och staten satsar på lärarfortbildning och rektorsutbildning."
Allt detta enligt Skolverkets generaldirektör Per Thullberg.

Vicerektor Stefan och jag deltog på fredagen i en konferens i Stockholm gällande den nya skollagen och de kommande skolreformerna. Det var lärorikt och intressant och vi kommer även att delta i uppföljande konferenser under hösten 2010 och våren 2011.

När vi nu får lära oss om den kommande skolreformen kan vi konstatera att Gripsholmsskolan är på rätt väg. Det finns ingenting av det vi påbörjat i Gripsholmsskolan som måste revideras eller tas bort, tvärtom. Stefan och jag kunde konstatera att vi kommer att uppfylla de nya kraven och att det som nu gäller för oss är att envetet jobba vidare utgående från vår egna mål och tyngdpunktsområden.


En bra vecka till er alla,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar