fredag 4 juni 2010

Utvärdering av läsåret

Föräldrarna i vår skola håller som bäst på och fyller i en elektronisk utvärdering av läsåret 2009-2010. Majoriteten av föräldrarna har svarat på våra frågor och jag presenterar nu kort de svar som hittills inkommit. Jag ber alla er som ännu inte fyllt i enkäten att göra det snarast tack.

Trivsel i skolan och på Eftis
Alla elever i vår skola trivs Mycket bra eller Bra i vår skola, härligt! Detta är det absolut viktigaste i en skola.

Information
Alla föräldrar tycker att informationsgången varit Mycket bra eller Bra. Längre framförhållning önskas när det gäller aktiviteter på Eftis samtidigt som spontaniteten gärna skall bevaras.

Hemsidan
Man tycker att skolans hemsida är Mycket bra eller Bra. Det tycks vara så att hemsidan inte går att läsa i t.ex Microsoft Internet Explorer, inte bra. Man önskar att ny information alltid skall komma högst upp på sidan Aktuellt och att de gamla veckobreven arkiveras.

Bloggarna
Många läser alla våra bloggar och uppskattar dem.

Infriade förväntningar?
Alla har svarat ja.

Att bevara
Kärleken, glädjen, samhörigheten, småskaligheten, hjärna-hjärta-hälsa, de duktiga lärarna (bra lön), tryggheten, respekten, nyfikenheten, arbetet med datorerna, idrotten, utevistelsen, de höga målsättningarna, tyst miljö i samband med lunchen, engagemanget, de små klasserna, energin, humorn och dialekten...

Att förbättra
Logistiken, gymnastiksal, motverka uppdelningen pojkar-flickor, bättre koll på skolgården, undervisning i slöjd, kapprummen, duscharna, spelandet om dyra leksaker (?), tillräckligt med mat!

Undervisningen
Alla tycker att undervisningen har varit Mycket bra eller Bra.

Ledarskapet
Alla tycker att ledarskapet varit Mycket bra eller Bra.

Önskemål inför framtiden
Trots två skolbyggnader -> samhörighet, samma anda i skolan, skolan får inte bli för stor, mera pyssel få Eftis, riktiga slöjdlektioner, undervisning i främmande språk.

Överlag en utvärdering i positiv anda, det tackar vi för!


Trevlig helg och välkommen på skolavslutning nästa fredag kl. 8,
rektor Nina

1 kommentar:

  1. Nina!
    Du och dina pedagoger ska verkligen vara stolta över det enorma jobb ni har gjort detta första år!! Hoppas ni alla får en underbar sommar så att ni orkar fortsätta med samma lust och energi inför nästa läsår!
    Trevlig sommar :)

    SvaraRadera