söndag 23 maj 2010

Kvalitetsredovisning

Hälsningar från Stafettkarnevalen i Helsingfors! Stafettkarnevalen är en stor löpfest för elever i svenskspråkiga skolor i Finland. Jag deltog i helgen i karnevalen tillsammans med min son Oskar som flugit hem från NY för att stå för underhållningen tillsammans med sitt band Daisy Jack. Det gick riktigt bra för bandet och Oskar som inte träffats på ett tag.

Mitt mål är att även Gripsholmsskolan skall delta i Stafettkarnevalen i slutet av maj 2011. Detta evenemang riktar sig till elever från åk 3 och uppåt och blir något att träna inför och se fram emot för våra treor under nästa läsår.

Det är nu klart vilka pedagoger som undervisar i förskoleklasserna nästa läsår. Gripsholmsskolan har anställt ped.mag. Linda Kempe och ped.mag. Staffan Granfors från Finland för att ta hand om sex-åringarna under läsåret 2010-2011.
Fritidspedagogen Marta Hårstedt, som senast jobbat i Stockholm, kommer att basa över Eftis-verksamheten framöver. Eventuellt kommer ytterligare en person att anställas till vårt Eftis.
De nyanställda håller på och skriver korta presentationstexter om sig själva. Dessa texter läggs så småningom på vår hemsida under "Om skolan - Pedagogerna presenterar sig". Där kan ni läsa mera om vår nya personal.

I den svenska skolan är man ålagd att utarbeta en Kvalitetsredovisning för varje läsår. För detta ändamål har jag utarbetat årskursprov i svenska, matematik och engelska för f-klassen, åk 1 och åk 2.
Dessa utvärderingar kommer att hållas under de två kommande veckorna. Då barnen gör sina utvärderingar byter vi lärare i klasserna så att man inte övervakar sina egna elever då proven görs. Allt detta för att få en så tydlig bild som möjligt av vad eleverna lärt sig under året som gått.

En elektronisk utvärdering kommer att sändas till hemmen under veckan som kommer. Där får föräldrar säga sitt och tycka till om skolan, undervisningen, lärarna, rektorn m.m.
Jag hoppas att alla tar sig tid att fylla i enkäten så att vi på basen av inkomna svar kan utveckla vår skola ytterligare.

Lärarna har jag träffat i utvecklingssamtal under våren. Under dessa samtal har vi diskuterat om vad som fungerar bra i vår skola och även vad vi kan utveckla och göra på ett ännu bättre sätt.
Eleverna har två gånger under läsåret som gått fyllt i en enkel enkät med "smile-gubbar" där man fått tycka till om och utvärdera sin skola.

Resultatet av alla dessa utvärderingar skall sedan utmynna i en Kvalitetsredovisning. Jag lovar att återkomma till den.
Lovar även att redogöra för innehållet i Skolinspektionens protokoll när jag väl mottagit det. Skolinspektionen kommer först om två år på följande inspektionsbesök. På basen av detta besked och på basen av de kommentarer som gavs vid besöket bedömer jag att inspektörerna var nöjda med vad de fick se och uppleva i vår skola.

En trevlig kommande vecka till er alla,
rektor Nina1 kommentar:

  1. Önskar dig en trevlig vecka med!
    h AK

    SvaraRadera