fredag 25 september 2009

En händelserik vecka

"Vilken väg du än väljer,
så finns det alltid någon
som säger att du har fel.
Det dyker alltid upp svårigheter
som frestar dig att tro,
att dina kritiker har rätt.
Att ha bestämda riktlinjer
och följa dem till slutet
kräver mod."

(Ralph Waldo Emerson)

Under veckan som gick stängdes grinden in till Hjorthagen mitt framför näsan på oss. Vakten som ansvarar för hjortarna har sett grinden stå öppen två gånger vilket är två gånger för mycket enligt honom.
Visst förstår vi honom men samtidigt vet vi att alla - både elever, lärare och föräldrar varit mycket måna om att stänga grinden efter sig.
Vi använder oss nu av grinden som leder ner till Gripsnäs i stället. Måhända är detta rentav ett bättre alternativ för oss nu när höstmörkret så småningom smyger sig på och stigen i Hjorthagen inte är upplyst.

På måndagen hade vi planeringsdag på skolan och den dagen gick i det praktiska arbetets tecken. Vi börjar så småningom ha ordning och reda i skåp och i olika utrymmen i skolan. Var och en av oss vuxna i skolan ansvarar nu för ett bestämt utrymme så att vi lätt kan hitta saker och ting. Här är det viktigt att vi vuxna föregår med gott exempel för eleverna.

IT-pedagogen och lärarstuderanden Lotta Fröjdefeldt besökte oss på onsdagen. Hon kommer att följa vår satsning på en dator till varje elev under en del av detta första skolår. Det är viktigt att någon utifrån iakttar oss med objektiva ögon så att vi ytterligare kan utveckla oss i vårt tänkande med att göra datorn till ett nyttigt pedagogiskt redskap i olika inlärningssituationer.

På söndagen kallar våra klassmammor och klasspappor till en Höstträff i anslutning till skolan. Träffen inleds med att alla vuxna samlas inne i skolan för att ta del av aktuell information. Därefter blir det Wild-kids aktiviteter på Apberget. Avslutningsvis grillar vi korv på skolgården.

Det skall bli riktigt trevligt att umgås med elever, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar och kolleger på söndagen!
Och grillad korv som är så gott...

Hälsningar,
rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar