torsdag 27 augusti 2009

Givande välkomstsamtal

"Jag tror på den enorma betydelsen hemmet har
som den grundläggande institutionen i samhället.
Jag tror på varje pojkes och flickas oändliga möjligheter.
Jag tror på den fantasi, den tillförsikt, på de förhoppningar
och ideal som finns djupt i hjärtat hos alla barn.
Jag tror på skönheten i natur, i konst, i böcker och i vänskap.
Jag tror på tillfredsställelsen i att göra sin plikt.
Jag tror på vardagens små anspråkslösa glädjeämnen."

(Ozora Davis)


Givande välkomstsamtal

Den här veckan har lärarna haft välkomstsamtal med föräldrarna i vår skola. Vi är måna om att så fort som möjligt etablera en god kontakt med hemmen. Vi tycker att det är viktigt att både lärarna och föräldrarna drar åt samma håll så att eleverna kan känna sig trygga i förvissningen om att alla vuxna omkring dem är överens och vill dem gott. Det är viktigt att lärarna är öppna och ärliga i sin kommunikation med hemmen. Lika viktigt är det att hemmen så fort som någonting är oklart tar kontakt med skolan för att få svar på sina frågor. På så vis lägger vi grunden för en ömsesidig respekt för varandra.

Undervisningen är nu i full gång och eleverna har följt sina scheman denna vecka. Böcker och annat material har delats ut och undervisning i bl.a modersmål, matematik och engelska har varvats med mycket idrott och lekar utomhus. I åk 1-2 har man bekantat sig med smartboarden och i förskoleklassen är den nya boken i matematik mycket intressant...

Nästa vecka introduceras Läsepåsen i klasserna och eleverna får äntligen tillgång till sina egna datorer! Då påbörjas läs- och skrivinlärningen med datorns hjälp utgående från den norska professorn Arne Tragetons pedagogiska metoder, spännande!

Tack för denna vecka med önskan om en god helg så småningom,
hälsningar rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar