tisdag 1 januari 2013

Inför en ny termin


Här kan ni läsa delar av mitt nyårsbrev till personalen på Gripsholmsskolan:

"Har tittat i mina gamla papper och här följer en del av mina tankar om ledarskap:

Det finns alltid tid, det finns alltid lösningar på alla problem - om du inte tror detta är sant ska du inte vara ledare. 
Denna hälsning framförde jag till personalen på den högstadieskola där jag skulle tillträda som rektor i Åbo under våren 2009. 
Jag står fortfarande fast vid detta konstaterande. En ledares främsta verktyg är den attityd och inställning man väljer att ha. I sann Heartware-anda finns det inga problem, endast utmaningar. 
Som ledare anser jag att personalen är min viktigaste resurs. Älska dem du har.
Ett gott samarbete är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål. Jag kan inte ensam utveckla och föra Gripsholmsskolan framåt, det gör vi tillsammans. 
Viktigt är också att vi har gemensamma överenskommelser - gärna få till antalet - men desto viktigare är att de efterföljs. 
Olika åsikter är en självklarhet, det är bra med en öppen dialog i olika riktningar och det är inte farligt med konflikter. Vi ska ändå alltid komma ihåg att behandla varandra med respekt.

När jag ska fatta beslut i olika frågor brukar jag tänka på att:
använda mitt förnuft, lyssna till mitt hjärta och lita på mitt omdöme.


Här följer en del av mina tankar om lärarskap:
Läraren ska i första hand förmedla kunskap och ha en personligt formulerad kunkapsteori. 
Läraren ska också vara engagerad, bry sig, vilja eleverna gott och vara någon att lita på där även det icke verbala bemötandet är viktigt.
Läraren ska behärska balansen mellan kärlek och struktur.
Läraren ska både kunna känna och också förmedla glädje i anslutning till sitt uppdrag.

Hälsa är att kunna älska, leka, arbeta och förvänta sig gott men också att kunna bearbeta och övervinna motgångar, smärta, sorg och besvikelser.
Hälsa är ett slags överskott av kapacitet gentemot de vardagliga kraven.Jag tillönskar er alla ett Gott slut och ett Gott nytt år 2013!

Mariefred den 29 december 2012

Varma hälsningar från 
er rektor Nina"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar