onsdag 1 juni 2011

Ledarskap i klassrummet

Vi på Gripsholmsskolan har denna vecka haft förmånen att få ha fil dr John Steinberg hos oss ett par dagar då han närvarit vid lektioner och också lärt oss mera om betydelsen av gott ledarskap i skolan.

För min del låter det mesta av det som John säger som ljuv musik i mina öron. Vad sägs om:

" Ledarskap är att leda människor till en plats de inte hade tänkt att gå till på egen hand."

Vackert, eller hur?

Man kan säga att mitt personliga ledarskap till stora delar bottnar i det som jag läst om i de böcker som John skrivit eller det jag hört honom föreläsa om i mitt "tidigare liv" i Finland.

Det är ett tag sedan jag hörde John senast och jag kunde konstatera att även han gått vidare i sina resonemang och att det fanns guldkorn att ta till sig även denna gång.

Det man för det mesta inte tänker på då man nämner Ledarskap i skolan är att begreppet även innefattar den enskilda lärarens ledarskap i klassrummet. Läraren skall leda sina elever likaväl som rektorn skall leda sin personal.

John lyfte bland annat fram följande:

- Det är viktigt att inse betydelsen av det egna ledarskapet för att få arbetsro och nå resultat.

- Lärarskapet är ett konstnärligt ledarskap, ett slags artisteri.

- Rutiner och strukturer måste fungera, vem sätter ordningen?

- Höj kravnivån, höj förväntansnivån.

- Se det som ett ansvar som ledare att leta efter ett sätt att leda barnen.

- Arbeta för din egen auktoritet som lärare.

- Visa dignitet och känns yrkesstolthet över det du gör.

- Ge tydliga spelregler.

- Vad visar ditt kroppsspråk?

- Demokrati är inte att alla bestämmer.

- Barn blir ledsna utan normsystem.

- Identifiera för dig själv vad som bidrar till en bra lektion.

- Lektionen är ett arbetspass, rasten är ett relationspass.

- Tacka alltid för ett korrekt beteende.

- Mitt eget beteende och sätt att agera påverkar alltid resultatet.

- För fram ett hårt budskap på ett mjukt sätt.

- Var alltid dig själv.


I dagens skola, där barnen kan vara vuxentrötta eller vuxentörstiga, handlar ett lyckat ledarskap om att på riktigt knyta an till barnet. Hur sker detta?

Genom stabilitet, pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, artighet, uppföljning och genom att vara konsekvent.

Där har vi nyckeln.


Trevlig långhelg,
rektor Nina

1 kommentar: