fredag 22 januari 2010

Lärarens viktiga roll och ansvar

"From the moment students
enter a school,
the most important factor
in their success
is not the color of their skin or
the income of their parents,
it´s the person standing
at the front of the classroom."

(Barack Obama, March the 10th, 2009)

Jag hade i går förmånen att få delta i fortbildning för skolledare i Strängnäs kommun. Jag är så glad över det varma mottagandet jag fått av bildningscheferna Lillemor och Tor-Erik i Strängnäs kommun och rektorerna Anne och Tommy i Mariefreds skolan vilket medfört att jag snabbt kunnat knyta kontakter med skolvärlden i Strängnäs kommun.
Temat för eftermiddagen var "En skola på vetenskaplig grund - om lärares viktiga roll och ansvar". Den duktiga föreläsaren var fil. dr. Cristina Robertson från Jönköpings kommun.

Det kanske viktigaste budskapet i gårdagens seminarium var uppmaningen att läraren inte skall abdikera! Det är viktigt att läraren fortsätter undervisa och ta sin givna roll som ledare i klassen. Cristina uppmanade oss att slå ett slag för lärarens ledarskap. Det finns forskning som tydligt visar att högpresterande lärare får högpresterande elever och att kvaliteten på undervisningen är helt avgörande för den enskilda elevens framgång i skolan. Forskningen visar också att det är speciellt viktigt att lärare som undervisar i nybörjarklasserna håller hög nivå eftersom det är svårt, om inte rentav omöjligt att kompensera detta senare. Det har dessutom visat sig att lärarens verbala förmåga även den har en avgörande betydelse för elevernas skolprestationer.

Vad är det då som är utmärkande för hur skickliga lärare undervisar? Enligt Sammons (2006)är det följande:
Skickliga lärare
- undervisar klassen som helhet
- presenterar information och kunskaper klart, tydligt och levande
- håller undervisningen orienterad på uppgiften
- är icke utvärderande och har ett ledigt förhållningssätt
- har höga förväntningar på studieframgång
- har en god relation till eleverna (reducerar eventuella beteendeproblem).

Jag vill också nämna Cristina Roberstons egna förslag till lärarstrategier för hög måluppfyllelse:
Läraren skall
- fokusera på väsentligheter
- utveckla stort engagemang för elever och innehåll
- skapa god miljö för lärande
- sätt tydliga etappmål och mål för eleverna
- ha höga förväntningar på eleverna
- utveckla elevernas djupkunskaper
- situationsanpassa undervisningen
- ha både grupp- och individperspektiv
- övervaka och återkoppla lärandet noga.

Seminariet avslutades med att Robertson konstaterade följande:
"Minskar samhällets förtroende för sin lärarkår
finns det risk för
att även lärarnas förmåga
att ta sitt professionella ansvar
reduceras."

Jag kan inte annat än hålla med och jag kommer att göra allt vad jag kan som ledare i Gripsholmsskolan för att hjälpa, stöda och skapa förutsättningar för mina lärare så att de har en ärlig chans att uppfylla alla de kriterier som enligt forskarna är utmärkande för skickliga lärare.

"It´s the person standing at the front of the classroom that is the most important factor..."

Och ja, pappa Widaeus - kinesiska är på kommande - vi återkommer till det.

Trevlig helg,
rektor Nina

1 kommentar:

  1. Kommentar efter veckan:

    Pappa nu vill jag lyssna på BACH!

    http://open.spotify.com/track/26rAhdAW9jBOokMhui2wGJ

    (och sen bar det av i fredagsdans...)

    SvaraRadera