fredag 11 december 2009

Kreativ fritidsverksamhet

Lek

"Barnen leker.
När de leker
ekar livets egen låt
i deras lekar.

Gäll och yster
eller dystert dov
ljuder den så länge
den får lov.

Allt de tror och vet
om verkligheten
gör de lek av.
Det är märkligheten.

Vuxna tror att lek
är tidsfördriv.
De har fel i detta.
Lek är liv."

Caj Lundgren

Ett av Gripsholmsskolans fyra tyngdpunktsområden är Kreativ fritidsverksamhet. De tre övriga är Finländska influenser, Hälsoprofil och En-till-en. Jag skall i dag berätta om våra ambitioner att bedriva en fritidsverksamhet präglad av kreativitet i vår skola.

I Gripsholmsskolan har vi lektioner som vi kallar bonustimmar. Under bonustimmarna får eleverna en extra dos pedagogisk undervisning i olika färdighetsämnen - detta läsår är det musik, bild, småslöjd, drama, IT-film-foto och dans som gäller. Bonustimmen hålls strax efter skoldagens slut och pågår i 45-60 minuter varje dag.

Undervisningen i musik och IT-film-foto handhas av Mats. Han gör ett strålande arbete som präglas av mycket sång tillsammans med eleverna där Mats varierar sångutbudet allt från Amy Diamond låtar till sånger som Hosianna. Eleverna får också lära sig komponera olika musikstycken i programmet GarageBand. Under IT-film-foto lektionerna lär sig eleverna bl.a att göra egna korta filmer, importera självporträtt med hjälp av programmet iPhoto, lära sig retuschera och lära sig använda programmet Keynote.

Bildundervisningen handhas av Ia. Målet är att stimulera elevernas bildspråk, att ge dem verktyg för att lyckas med det och att inspirera dem till att skapa. Ia vill framför allt arbeta för att eleverna skall känna en kreativ glädje i allt de gör under lektionerna i bild. Eleverna har under höstterminen lärt sig om färglära, kalla och varma färger, tryckteknik med frukt, tryck i lera, svartvita kontrastbilder m.m.

Ken sköter undervisningen i småslöjd och där har eleverna tillverkat Krumelunter av Cernitlera, byggt hus åt Krumelunterna och låtit dem flytta in i sina hus i skogen. Vidare har eleverna fått designa sin egen t-skjorta och målat sitt motiv på skjortan med textilfärg. Eleverna har också fått lära sig att sy på sykort och öva på att trä på och fästa tråden. Här kan jag berätta att i detta sammanhang sattes både Kens och elevernas tålamod på prov...

Stefan drar dramalektionera varje vecka. Här är tanken att eleverna skall få jobba med övningar som hos dem förankrar den värdegrund som man kommit överens om i skolan - trygghet, tillit, respekt, självförtroende, ansvar o.s.v. Eleverna har fått spela charader, har övat på att bli medvetna om sitt kroppsspråk, har övat på att visa olika känslouttryck, gjort trygghetsövningar tillsammans och gjort rollspel med hjälp av fingerdockor.

Själv drar jag så ofta jag kan lektionerna i dans med eleverna. Vi övar på att hitta rytmen i musiken med hjälp av enkla stegserier och att bli mjuka och följsamma i kroppen då vi dansar. Vi har hunnit lära oss grundstegen i bugg och det är mycket spännande att dansa parvis pojke-flicka. Ibland uppstår situationer då man rentav dansar kind mot kind!
Vi har också lärt oss den finska "letka-jenkkan" då man dansar i rad efter varandra. Varje danspass påbörjas och avslutas med avslappning.

Det här var en kort beskrivning av vår skolas kreativa fritidsverksamhet detta läsår. Inför framtiden planerar vi ett samarbete med Grafikens hus, undervisning i konst av erkänt duktiga konstläraren Bajba, ett samarbete med Kulturskolan i Strängnäs bl.a när det gäller undervisningen i olika musikinstrument, att etablera en skolkör m.m.

Nu stundar helg och min kära man är på inkommande från Nådendal för att tillsammans med frugan svinga sina lurviga ben i dansens virvlar på Dansbandskampen i Strängnäs på lördag. Det gäller att leva som man lär och se till att hålla rytmen i kroppen. Måhända kan det rentav bli en dans med kind mot kind, vi får väl se!

God helg,
rektor Nina

1 kommentar:

  1. Favorit-timmen på fredagarna är dansen!

    Kram Isabelle

    SvaraRadera