fredag 13 november 2009

En-till-en i Gripsholmsskolan

"Att ha ett mål som är värdefullt
och att ständigt sträva
mot att nå det
är en av livets hemligheter."

(Herbert Casson)

Jag har tidigare nämnt att vi i Gripsholmsskolan jobbar utgående från fyra olika tyngdpunktsområden. För att par veckor sedan gjorde jag ett försök att beskriva de Finländska influenserna i vår skola och i dag har turen kommit till tyngdpunktsområdet En-till-en vilket betyder en dator till varje elev i skolan.

EU-kommissionen publicerade år 2007 en lista över nyckelkompetenser för livslångt lärande. En av dessa kompetenser är digital kompetens och den definieras på följande sätt:


”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IT-färdigheter dvs. användningen av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.”


Gripsholmsskolan har försett varje elev med en egen dator direkt från skolstarten. Målet är, att eleven vid utgången av grundskolan skall ha utvecklat en god digital kompetens som motsvarar det som väntar i ett framtida yrkesliv. Användningen av datorn som ett redskap i lärandet kommer i första hand att handla om läs- och skrivinlärning med datorns hjälp utgående från den norska professorn Arne Tragetons metod. Datorn skall också på sikt användas då eleven gör sina läxor, för kommunikation, för att hämta information på Internet och för projektbetonat arbete där redigerade bilder och filmer ingår.


Förutsättningarna för att skolan skall lyckas med sina intentioner att se informationsteknik som ett redskap i lärandet är att lärarna har en aktiv digital kompetens och att tekniken fungerar. Andra viktiga faktorer torde vara samverkan pedagogik-teknik, god förankring, långsiktighet, uthållighet, utvärdering, upprätthållande av ett trådlöst nätverk samt modet att förverkliga allt detta.


Inför läsåret 2009-2010 ställde vi följande En-till-en mål i Gripsholmsskolan:


Eleverna i förskoleklassen och åk i 1-2 skall bekanta sig med:


  • pages
  • numbers
  • keynote
  • iPhoto
  • iMovie
  • mail
  • google
  • blogg
  • chatt
Jag kan i dag med glädje konstatera att vi lätt kommer att uppnå de mål vi ställt för detta läsår. Eleverna har övat rätt fingersättning, de skriver egna texter, de jobbar med olika elektroniska läromedel i många olika ämnen i skolan och de är på god väg att lära sig använda alla de program som nämnts ovan. I veckan undervisade jag i åk 2 och där ville man snabbt kolla om mamma eller pappa sänt något mail innan vi kom igång med undervisningen... "Det skall böjas i tid, det som krokigt skall bli!"
Det känns också väldigt bra för mig som ledare att se även pedagogerna är helt fascinerade av att jobba med datorn som ett pedagogiskt redskap i undervisningen, faktiskt så till den grad att jag ibland får påminna dem om att även använda sig av läroböckerna. Det ena skall inte helt utesluta det andra för att vi skall nå så utmärkta resultat som möjligt.

Ett trevligt veckoslut till er alla,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar