fredag 23 oktober 2009

Finländska influenser

"Det är inte det du gör då och då,
det är det du gör dag ut och dag in
som betyder mycket."

(Jenny Craig)


Gripsholmsskolan jobbar utgående från fyra tyngdpunktsområden:
1. Finländska influenser
2. En-till en (en dator till varje elev)
3. Hälsofrämjande livsstil
4. Fritidsverksamheten som en integrerad del av skolverksamheten

Jag får i olika sammanhang och så gott som dagligen frågan om vilka de finländska influenserna i vår skola är. Det skulle aldrig falla mig in att uttala mig om den svenska skolan eftersom jag aldrig jobbat i en skola i Sverige och därför är det inte alldeles lätt att exakt sätta fingret på vilka skillnaderna är mellan den finska och den svenska skolan.

Jag kan bara tala för mig själv och de influenser jag bär med mig från Finland är en blandning av allt jag upplevt och lärt mig samt alla de erfarenheter jag bär med mig som elev, lärarstuderande, lärare, lärarutbildare, rektor och skoldirektör innan jag flyttade till Sverige.

Skolan i Finland har ett rykte om sig att betona disciplin, ordning och reda. Det här är alldeles sant och jag brukar tillägga att den finländska skolan även präglas av mycket kärlek. Det är en hederssak för den enskilda läraren att varje elev i skolan lär sig, trivs och mår bra. När man hittar balansen mellan kärlek och struktur i skolan är det lätt att nå de mål som skolan ställt för sin verksamhet.

I Finland är det många unga studenter som söker till lärarutbildningen och det innebär att det är förhållandevis svårt att komma in på universiteten. Det här i sin tur betyder att den studerande gjort att aktivt och medvetet val för att studera till just lärare och detta resulterar i att man som utexaminerad och verksam lärare känner en yrkesstolthet för det arbete man utför.

Alla elever har rätt att nå upp till en viss kunskapsnivå i skolorna i Finland. Speciallärare kartlägger direkt från skolstart elevernas kunskaper och förebyggande åtgärder sätt metodiskt in från första klass där det finns behov för det. På samma sätt jobbar lärarna så att de slår knut på sig själva för att alla skall gå ut grundskolan med godkända betyg.

I finländska skolor betonas undervisningen i modersmålet och man är mycket medveten om att goda kunskaper i läsning och skrivning utgör grunden för att lyckas i alla andra ämnen i skolan.
Likaså betonas undervisning i främmande språk, utöver svenska och finska lär sig barnen engelska och ännu ett främmande språk redan i årskurserna 1-6.
De praktiska ämnena är viktiga och musik, idrott, bildkonst och slöjd finns på schemat i alla årskurser i grundskolan.

De finländska influenser jag för med mig i detta skede innebär med andra ord att vi i Gripsholmsskolan jobbar för att hittar den rätta balansen mellan kärlek och struktur, att lärarna är stolta över det arbete de utför, att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver för att nå skolans mål, att vi håller en hög kunskapsnivå i alla ämnen, även i de praktiska ämnena.

Därutöver jobbar vi med att nå alla de mål vi ställt inom de tre övriga tyngdpunktsområdena i vår skola.

Håll med om att jag har ett drömjobb!

Må gott,
hälsar rektor Nina

2 kommentarer:

  1. Hejsan Nina.
    Läste igenom din blogg... du har hittat ditt ställe på jorden! Jag med många andra gläds med dig. Ha en fortsatt fin hösttermin och många hälsning från mig, AK

    SvaraRadera
  2. Hej Nina! Uppmanad av föregående talare ("skrivare"?)har jag läst din blogg. Det verkar faktiskt som att du har ett drömjobb och det är du välunnad! Faktiskt fina, välformulerade och tänkvärda inlägg, samtidigt som de känns personliga. Utmärkt balans i det också! Det är fortfarande många elever som säger att de saknar rektor Nina och det gör också jag! Vill önska dig och din familj en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Stor kram från Johanna

    SvaraRadera