fredag 9 oktober 2009

Allt gott

"Gör allt gott du kan,
på alla upptänkliga sätt,
överallt,
mot alla människor -
så länge du någonsin kan."

(John Wesley)

Under veckan som gick har eleverna lärt sig färgerna på lektionerna i engelska. Vid ett tillfälle tog de röda färgpennorna slut och en liten flicka i förskoleklassen konstaterade lite harmset att hon blev utan penna. Döm om hennes förvåning när pojken som satt mitt emot henne sträcker sin penna över bordet till henne. Flickan blev alldeles rosig om kinderna och trodde inte sina ögon... Pojken väntade tills flickan målat klart och fick sedan tillbaka sin penna.
Allt detta utspelade sig under total tystnad. Jag iakttog barnen i smyg och blev alldeles varm inombords!
Jag har under veckorna som gått kunnat se att vi har väldigt rara elever i vår skola. Barnen är måna om varandra och hjälper varandra. Visst hettar det till ibland och konstigt vore det ju annars. Det är också viktigt att lära sig hantera konflikter.
Vi vuxna i skolan skall föregå med gott exempel och det vågar jag påstå att vi gör. Vi ärliga mot varandra och vill varandra gott. Ibland hettar det till men eftersom vi vågar visa vad vi känner landar vi fort och mjukt...
Att vara ärlig är viktigt; barnen genomskådar allt annat!

Annat som hänt under denna vecka är att vi fått bekräftat att vi får fira skolans julfest den 17 december på Gripsholms slott och det beskedet är vi mycket stolta över!

Vi har också kommit överens om att bjuda in föräldrar för att närvara vid lektionerna både tisdag och onsdag vecka 45. Eleverna vill så gärna visa sina datorer och sina program vilket är helt förståeligt.

I övrigt har mitt arbete under veckan handlat om att färdigställa skolans läroplan, läsårsplan, krisplan och handlingsplan mot mobbning. Nu väntar arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner vilka bör vara färdigt skrivna inför utvärderingssamtalen i november.

Avslutningsvis vill jag tacka för de trevliga kommentarerna jag fått i förra veckans blogg, det värmde!


Ha ett trevligt veckoslut och
gör allt gott du kan...

Hälsningar
rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar