måndag 3 augusti 2009

Gripsholmsskolan påbörjar sin verksamhet

"Följ inte redan upptrampade stigar.
Gå i stället där det inte finns någon stig
och lämna ett spår."
(okänd författare)

Gripsholmsskolan inleder sin verksamhet den 19 augusti 2009. Vi startar med en förskoleklass med 20 elever och en sammansatt klass åk 1-2 med 20 elever. Skolan skall med tiden växa till en grundskola bestående av en förskoleklass upp till åk 9. Skolan, som är en friskola, följer den svenska läroplanen och har fyra tyngdpunktsområden:

1. En-till-en.
Detta innebär att varje elev kommer att ha sin egen dator redan i förskoleklassen. Datorerna är personliga och följer med eleven under skoltiden. Detta första läsår kommer eleverna att bekanta sig med program som pages, numbers, keynote, iPhoto och iMovie samt lära sig sända mail, chatta, söka information på nätet och blogga. Eleverna kommer att tillämpa den norska professorn Arne Tragetons metod som handlar om att skriva sig till läsning med datorns hjälp samt jobba med olika program inom andra skolämnen.

2. Hälsofrämjande livsstil.
Eleverna i Gripsholmsskolan kommer att ha idrott och hälsa på sitt schema varje dag. Det är naturligt för barn att röra på sig och skolan vill ge eleverna en möjlighet att utveckla goda vanor inför framtiden. Utöver undervisning i idrott kommer skolan att ha regelbunden uteskolverksamhet. Tillräckligt med tid för att avnjuta den goda skollunchen vill vi också ge våra elever, därför kommer skolan att ha 60 min lunchrast varje dag.

3. Fritidsverksamheten som en integrerad del av skolverksamheten.
I Gripsholmsskolan är det samma personal som sköter både undervisningen i olika skolämnen och fritidsverksamheten eller "Eftis" som vi kallar eftermiddagsverksamheten i vår skola. Vi har varje dag schemalagt en "bonustimme" efter skoldagens slut då eleverna får extra undervisning i praktiska ämnen som musik, bild, småslöjd, drama, foto och film. Dagen avslutas med fri lek eller golf, ridning eller segling beroende på årstid.

4. Influenser från det finländska skolväsendet.
Styrelsen för Gripsholmsskolan har värvat mig som rektor från en finlandssvensk skola med önskan om att jag skall sätta min prägel på skolan. Enligt mig är det viktigaste i en skola att hitta rätt balans mellan kärlek och gränser. När man hittar den balansen kan skolan utvecklas hur mycket som helst. Det är också av största vikt att alla i personalen drar åt samma håll och därför är jag mycket glad över att jag fått vara med och anställa pedagogerna. Enligt mig skall en bra pedagog vara ödmjuk, varm, öppen, glad och ha aktiva värderingar. En av mina lärare har fått kommentaren om att han måste vara något alldeles särskilt eftersom han fått anställning i vår skola. Han svarade: "Inte än men jag kommer att bli.."

Pedagogerna och jag har i dag inlett vårt gemensamma planeringsarbete inför det kommande skolåret och nästa vecka håller vi våra första föräldramöten före skolåret inleds. Den första skolveckan har vi sedan en inskolningsperiod med mycket lek och utevistelse.

Jag har under alla mina år som skolledare sagt att för att kunna skapa en riktigt bra skola borde man få vara med och starta upp verksamheten från början. Den möjligheten har jag nu fått och den spännande resan kan börja.
Om du känner för det är du välkommen med på min resa i skolvärlden!

Hälsningar,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar