onsdag 17 september 2014

Outtalat kontrakt ger råg i ryggen

Michael Uljens, professor i allmän pedagogik och utbildningsledarskap vid Åbo Akademi i Vasa intervjuas i tidningen Läraren i Finland och säger bland annat följande:

"Det finns en outtalad överenskommelse mellan de politiska partierna om att lämna skolan och utbildningen i fred , säger Michael Uljens. Förutsatt att skolan verkligen levererar.
- Det outtalade kontraktet mellan politiken, utbildningsadministrationen och pedagogiken har bland annat medverkat till att skapa utrymmen för en tydlig vetenskapsbaserad, professionell handlingsfrihet."

"Finland valde redan i samband med avregleringen och decentraliseringen av undervisningen att inte gå in för vare sig obligatoriska nationella prov eller offentlig rangordning av skolorna. Finland valde att i första hand sätta sin tilltro till kommunerna, skolorna och lärarna och i linje med detta byggdes olika stödorienterade utvärderingsmetoder och -instanser.
- Avregleringen kompenserades hos oss av ökad professionell autonomi och höjd utbildningsnivå."

Vad innebär förtroendet och friheten?

" - Förtroendet innebär att administrationen, lärarkåren och universiteten, som har ansvar för lärarutbildningen, är lojala mot politiken eller statsmakten, men också gentemot föräldrarna och den enskilda eleven."

"Vi kan ändå inte ta för givet att allt fortsätter som förr. Skolan har för all del ett starkt mandat, men lärarna och rektorerna måste ta nya steg i sitt jobb med skolutveckling. Vi har goda lärare, rektorer och skoldirektörer i vårt land, men de måste bli bättre på att visa att så verkligen är fallet.
Vi måste ha kontroll över situationen," säger Uljens.

"Vi måste utveckla andra instrument som konkret belyser kvaliteten i skolan. Vi måste synliggöra det pedagogiska arbetet som läggs ner, både för oss själva och för dialog med omvärlden."Mycket intressant läsning, hälsningar till Michael Uljens från oss på Gripsholmsskolan :)
1 kommentar:

  1. Hej på er alla på Gripsholmsskolan!
    Tackar för hälsningen. Era insatser kring pedagogiskt utvecklingsarbete har ju både burit frukt och inspirerat många andra. Grattis för det! Och tack!
    Med vänlig hälsning,
    Michael Uljens

    SvaraRadera