måndag 16 juni 2014

Utvärdering 2013-2014

Hur har ert barn trivts i skolan?
Mycket bra6088%
Bra710%
Mindre bra00%
Inte alls00%
Hur har ert barn trivts på Eftis?
Mycket bra3146%
Bra2029%
Mindre bra46%
Inte alls00%
Mitt/mina barn har inte varit på Eftis1116%
Upplever ni att informationen från skolan varit tillräcklig och tydlig?
Mycket bra4465%
Bra2334%
Mindre bra00%
Inte alls bra00%
Upplever ni att informationen från Eftis varit tillräcklig och tydlig?
Mycket bra2638%
Bra2841%
Mindre bra23%
Inte alls bra00%
Tycker ni att skolans hemsida är informativ och tydlig?
Mycket bra3856%
Bra2841%
Mindre bra11%
Inte alls bra00%
Kvaliteten på undervisningen har varit:
Mycket bra6291%
Bra57%
Mindre bra00%
Inte alls bra00%
Hur bedömer ni att skolans ledarskap är:
Mycket bra6291%
Bra57%
Mindre bra00%
Inte alls bra00%


Har dina förväntningar på Gripsholmsskolan infriats detta läsår?
Ja6697%
Delvis11%
Nej00%

1 kommentar:

  1. Wow, att samtliga inlämnade utvärderingar tycker att deras barn trivs i skolan måste vara bästa tänkbara betyg. Grattis!

    SvaraRadera