onsdag 9 april 2014

Nina i HelsingforsGlädjande nog blev jag inbjuden till i Utbildningsstyrelsen konferens i Helsingfors den 3-4 april.

Rubriken var "Världsbäst 2020"?

Här följer en sammanfattning:Aulis Pitkälä, generaldirektör för UBS

 • Inte längre givet att barnen får högre utbildning än föräldrarna.

 • Mammans utbildningsgrad spelar fortfarande stor roll.

 • Jobba med pojkarnas motivation och flickornas dåliga självförtroende.

 • På vilket sätt motiverar man de unga till intellektuella ansträngningar?

 • Nyttigt att granska de länder som gör bra ifrån sig.

 • Eleverna önskar vänlighet, respekt och möjlighet till lugnt arbete.

 • Teknologin spelar en roll som förstärkare av elevernas motivation.

 • Det finns en social beställning i Finland i matematik och naturvetenskaper.

 • Lärarkompetenser inför framtiden: ämnesbehärskning, varierande und. metoder, ledarskap, kommunikation, individuellt - och socialt stöd.

 • ”Världens kunnigaste folk år 2020”.

 • Värderas undervisningen tillräckligt högt när resurser fördelas?

 • Ett långsiktigt talkoarbete mellan lärare-elever-föräldrar-beslutsfattare behövs.
Martin Ingvar, medicine doktor, Karolinska institutet ”En liten bok om dyslexi”

 • Framtiden är här.

 • Varför ska jag lära mig det jag kan googla...?

 • Västvärlden har undervärderat praktiska färdigheter.

 • Att LÄSA är det viktigaste för att kunna lära sig annat. Läsandet måste automatiseras, långt efter det att man lärt sig läsa. 

 • Du SKA rätta om eleven läser/skriver fel, det är bra att göra rätt från början.

 • Läsandet är basic skills som måste tränas.

 • Dyslexi = kvarvarande läs- och skrivsvårigheter.Ny läroplan i Finland 2016, paneldiskussion

 • Sju centrala kompetenser som ska ingå i målen för varje läroämne:
*förmåga att tänka och lära sig
*vardagskompetens
*kommunikativ kompetens
*digital kompetens
*multilitteracitet
*arbetslivskompetens och entrepenörskap
*delaktighet och hållbar utveckling

Ny lärarutbildning 2015, alla åtta universitet involverade.

Kommunen måste ta sitt huvudmannaskap på allvar; luft, ljus, ljud m.m.Anna Slotte Lyttge, universitetslektor i pedagogik, H:fors univ

 • Vi har fortfarande för tysta klassrum...

 • Eleverna behöver vara mera språkligt aktiva både muntligt och skriftligt på ett medvetet sätt, inget babblande.

 • Att SAMMANFATTA en text med egna ord är det bästa sättet att öva läsförståelse på.

 • ”Det är ingen idé att gå igenom en massa stoff som ingen förstår, jag vill att eleverna ska få ut maximalt av det stoff vi går igenom”.


Helle Mathiasen, professor Århus univ.

 • Ett danskt nationellt nätverksprojekt 2010-2014, gymnasieelever.

 • Eleverna om den perfekta undervisningen:
Vilket är ditt bästa råd så att FB, spel och film inte blir ett problem i undervisningen?


Elevernas råd till lärare:

*Hårdare konsekvenser :)

*Mera makt till lärarna :)

*En inte-internet-kapp :)


Elevernas råd till elever:

*Gå på kurs i självkontroll :)

*Var stark :)
 • Lägg bort datorn... :)


Eleverna säger: Surprise me...

Mera varierande undervisning; 75 % tavelundervisning, 25 % arbete.

Eleverna säger: Det hela hänger på läraren - om läraren är bra så har han/hon elevernas uppmärksamhet.

Engagerade lärare, mer behövs inte. Då får läraren respekt i gengäld.

Lärare som gör sitt bästa för att inkuldera alla!Hälsningar, rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar