onsdag 5 februari 2014

Jubileumsföreläsning

Förra fredagen var jag inbjuden till John Steinbergs jubileumsföreläsning i Stockholm.
John har föreläst i 40 år nu; känner ni igen John som yngre entusiastisk lärare på den mellersta bilden..?


Temat var: 

Bortom nästa val, 2014...

På väg mot ett lärande samhälle


John tror på /föreslår följande utveckling om vi blickar 40 år framåt i tiden:


- Byt ut strävan att utveckla skolan till strävan att skapa ett lärande samhälle

- But ut begreppet skolhus mot begreppet lärcenter

- Byt ut begreppet lärare mot begreppet mentor

- Byt ut begreppet lärarutbildning mot begreppet mentorsutbildning

- Byt från klara kursen-mentalitet till visa vad du kan-mentalitet

- Byt från skolan borde-tänkande till skolan är en konsekvens-tänkande

- Byt från institutionstänkande till "communitytänkande"

- Byt från arbetsmarknadstänkande till demokratitänkande

- Byt ut begreppet målstyrning mot begreppet värderingsstyrning

- Byt ut extern motivation mot intern motivation

- Byt ut begreppet baskunskaper mot begreppet kulturarvet

- Byt ut idén om internationella jämförelser mot idén om det som gör Sverige unikt

- Byt ut idén om kunskapsförmedling mot idén om skarpa demokratiska projekt med tydligt ledarskap, tydlig struktur och tydlig uppföljning

- Byt ut idén om kontroll mot idén om kvalitet

- Byt ut idén om fasta kunskaper mot idén om flytande kunskaper

- Byt ut idén om kunskap som nutidsorienterad till kompetenser som är framtidsorienterade

- Byt från styrning av läraren/mentorn tillbaka till lärar/mentor autonomi

- Byt ut begreppet elev mot begreppet medborgare


"Var med på en resa att förbättra världen genom kunskap och engagemang i frågor som berör dig, ditt närsamhälle, din grupp, din stad, ditt land, din värld."


Tack för att jag fick delta!


Mycket att tänka på och en del har jag tagit till mig nu då vi påbörjat arbetet med att utforma  verksamheten inför de kommande årskurserna 7-9 på Gripsholmsskolan.


Hälsningar,
rektor NinaInga kommentarer:

Skicka en kommentar