onsdag 15 januari 2014

Skolverket visar vägen


"Gränslös kunskap
och lust att lära
- Skolverket visar vägen"

(Skolverkets slogan)

Jag deltog i går i Skolverkets Aktualitetskonferens i Stockholm och bär med mig bl a följande:Angående det senaste PISA-reultatet

- Länder som presterat bra i PISA-mätningarna under en lång tid är Sydkorea, Kanada och Finland

- Länder som gått från en låg till en hög nivå är Tyskland, Polen och Estland

- Läsförståelsen är ett nyckelämne som bör prioriteras mycket mer

- När det gäller skolämnet matematik spelar undervisningen i skolan en stor rollTypiskt för framgångsrika skolor

- Tydligt pedagogiskt ledarskap

- Kunniga och engagerade lärare

- Strukturerad och varierad undervisning

- Eleverna känner till kunskapskraven

- Höga förväntningar på alla nivåer

- Kollegialt lärande

- Systematiskt kvalitetsarbeteAllmänt

- Likvärdigheten minskar i Sverige

- Skillnaderna mellan elever och skolor har ökat

- De elever som presterar bra har ökat, likaså de som presterar dåligt

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund har stor betydelse (ska det få vara så?)

- MEN läraren har en stor betydelse för elevernas skolframgång

- Värdegrunden ska genomsyra undervisningen, inte uppfattas som en separat del av det som sker i skolanOch till slut

Åtgärder som påverkar det som sker i mötet mellan elev och lärare är de åtgärder som har störst möjlighet att påverka resultatet.
Hälsningar,
rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar