fredag 1 mars 2013

Panik i skolpolitik


"Panik i skolpolitik" heter en av John Steinbergs senaste böcker. Boken damp ner i min postlåda förra veckan och som vanligt slukar jag Johns bok som en bättre roman. Det är inte för intet jag klassar John som min mentor gällande ledarskap i skolan; ända sedan jag som ung skolledare läste boken "Humanistiskt ledarskap" känner jag att jag får belägg för hur jag själv resonerar i skolfrågor då jag läser dessa böcker.


Vad vill John med denna bok? Här följer ett axplock ur boken:

- Stärk familjen, allt börjar med ansvarsfulla föräldrar

- Ge lärarkåren större frirum, det är dags att börja lita på lärarkåren igen

- Klargör skolledarens uppdrag och lojalitet, man höjer skolans resultat med ett totalt fokus på undervisningen

- Gör mindre, inte mera - håll en fast linje, fatta färre beslut om skolan i stället för fler

- Se till att infrastrukturen fungerar, skapa en organisation där så mycket som möjligt av det praktiska fungerar i vardagen

- Våga vara annorlunda, skolan i Sverige ska dra fördel av svenska värderingar och sitt egna kulturarv i stället för att efterlikna skolor någon annanstans i världen

- Utveckla via kvalitet inte via kontroll, om mer tid används till kontroll än till kvalitetsutveckling av undervisningen blir verksamheten inte effektivare

- Bygg på styrkor och framgång, vad gör de pedagoger som alltid lyckas med sina grupper?

- Lita på lärarna, visa lärarna mer förtroende och de kommer att växa

- Ta plats! Ta som pedagog plats på din scen i rummet, ta plats bland föräldrarna och visa stolthet

- Skapa skarpa projekt, nutidens barn och ungdomar vill tas på allvar

- Ersätt kontroll med uppföljning, tid för reflektion, eftertanke, uppföljning och diskussion behövs

- Mångfald berikar, sträva efter skolor och lärare som är olika varandra, det är så utvecklingen går framåt

- Led med värderingar, tänk långsiktigt och klargör din vision

- Stå ut när det blåser

- Var nära, var tillgänglig

- Gå framåt tillsammans

Och till slut, den bästa kommentaren av dem alla:
"Du styr med värderingar. Du styr inte med mål. Punkt slut."

Läs boken! Det tänker jag uppmana mina lärare att göra.


Det här med skarpa projekt ska vi på Gripsholmsskolan bli bättre på. Nu är det dags att boka in herr Steinberg inför höstens skolnings- och planeringsdagar.


God helg,
hälsar rektor NinaInga kommentarer:

Skicka en kommentar