fredag 1 februari 2013

Fredagstankar


Väldigt mycket av det som sker på en skola handlar om att bygga upp förtroenden. På vilket sätt kan de vuxna i skolan jobba så att eleverna bereds möjlighet att känna förtroende för dem? Ett förtroende är inget man kan tvinga fram, förtjänar men förtroendet så får man det också.


I samband med en föreläsning med John Steinberg diskuterade vi bland annat följande:

- För att eleverna ska ha en möjlighet att knyta an till sin lärare ska läraren stå för stabilitet, pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, artighet och även vara konsekvent.

- Läraren ska vara den som leder gruppen och signalera till eleven att hon eller han leder eleven i rätt riktning.
"Ledarskap är att leda människor till en plats de inte hade tänkt gå till på egen hand."

- Läraren ska tänka på att använda rätt tempo i sin undervisning, det för inte gå för snabbt och inte för långsamt.

- Skolan och undervisningen ska vara lite svår, lite utmanande. Det är viktigt att kravnivån och förväntansnivån är hög. Ge inte bara allmän uppmuntran utan ge flera konkreta förslag och också praktisk hjälp till eleverna vid behov.

- Kom i tid, var väl förberedd och visa att det som pågår är viktigt.

- Känn yrkesstolthet och värdighet över det du gör; och kom ihåg att det finns ingen motsättning mellan dignitet och vänlighet.  

- Kanalisera elevernas energi så att den hamnar rätt...


Råden listade här ovan gäller även mig som ledare på skolan - både i förhållande till eleverna men också i förhållande till personalen :)Trevlig helg,
hälsar rektor Nina

1 kommentar:

  1. Tänker på Anne-Marie Körlings ord om läraren: http://korlingsord.se/archives/33685

    SvaraRadera