fredag 9 mars 2012

Elevantagningen klar

Vi är nu äntligen klara med elevantagningen till höstens förskoleklasser. Det tog lite längre tid än beräknat då vi hade några frågetecken på listan som vi ville reda ut före vi gick ut med ett slutgiltigt besked till föräldrarna.

Vi tar in 44 nya elever till de båda förskoleklasserna som startar sin verksamhet den 22 augusti 2012. Spännande tider för alla nya 6-åringar!

Bland dessa 44 elever har vi 20 flickor och 24 pojkar, en ganska jämn fördelning - bra. Nu påbörjas arbetet med att placera eleverna i klasserna och då beaktas naturligtvis de önskemål som inkommit från föräldrarna.

För första gången i Gripsholmsskolans historia kan vi redan i detta skede gå ut med vilka lärare som kommer att undervisa i de båda förskoleklasserna - nämligen Ia Husberg och Ken Åbrink! Båda dessa lärare är anställa på Gripsholmsskolan sedan skolan inledde sin verksamhet och jag kan säga att de är ett riktigt radarpar; de är ambitiösa, energiska, trygga, ödmjuka, nyfikna och framför allt tycker de om att undervisa och umgås med barn. Dessutom jobbar de otroligt bra tillsammans. Som bäddat för ett bra år för de kommande f-klassarna med andra ord!

Nu under våren kommer förskolorna att besöka Gripsholmsskolan och personal från Gripsholmsskolan kommer att besöka de olika förskolorna.
Sedan följer den stora och viktiga dagen då alla de nya eleverna får besöka sin blivande skola för att bekanta sig med sin lärare, sina klasskamrater och sitt klassrum. Detta datum blir i år måndagen den 4 juni, den sista skolveckan alltså.

Information om klassernas sammansättning och om besöksdagen m.m kommer att sändas till hemmen senare i vår.

Inom mars månad kommer jag också att gå ut med information om vilka två nya lärare som anställs på Gripsholmsskolan till hösten. Vi är alldeles nära ett beslut.
Dessutom skall vi anställa ytterligare en fritidspedagog på Gripsholmsskolan; spännande tider också för oss i personalen med andra ord.Nu väntar brygg-bygge för min del i helgen,
hälsningar rektor NinaInga kommentarer:

Skicka en kommentar