fredag 9 september 2011

Rektorsträff

Jag deltog förra veckan i en fortbildningsdag för rektorer i Strängnäs kommun. Vi rektorer fick åhöra en intressant föreläsning om vad som är avgörande för framgång och resultat i en organisation.

Arbetet i en organisation delades upp i två delar, nämligen 1. Metoder & verktyg och 2. Kultur.1. Metoder & verktyg
- plan
- vision
- strategi
- mål
- struktur
- system.

2. Kultur
- traditioner
- känslor
- värden
- vanor
- kommunikation
- människosyn.

Det som avgör framgången i en organisation beror till 80 % på Kulturen och endast till 20 % på Metoder och verktyg!

Här har ledaren ett extra ansvar i sitt eget beteende, ledaren skall fungera som ett slags smörjmedel i maskineriet.

En god kultur präglas av
- en fri och öppen diskussion
- att vi bemöter varandra med respekt
- att vi är tydliga i vårt agerande
- att vi utvecklar individen och verksamheten
- att det är samma personer "som tänker och som gör".

Avslutningsvis fick vi lära oss att vi människor gör nästan vad som helst för att inte bli förminskade, ignorerade, avvisade, förödmjukade och rädda...

Låt oss alla, på alla plan i Gripsholmsskolan gå in för att jobba för en sund och god kultur i skolan där ingen, absolut ingen skall behöva känna sig rädd i något som helst sammanhang.


Snart stundar helg med ett besök i stugan i Nådendal, skönt.

Ha det bra,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar