onsdag 15 juni 2011

Utvärdering 2010-2011

Gripholmsskolan har bett föräldrarna fylla i en elektronisk utvärdering av läsåret 2010-2011.

Presenterar här en sammanställning av de inkomna resultaten så här långt.

1. Hur har ert barn trivts i skolan?
84 % Mycket bra
14 % Bra
2 % Mindre bra

2. Hur har ert barn trivts på Eftis?
67 % Mycket bra
26 % Bra
2 % Mindre bra
2% Inte alls bra

3. Upplever ni att informationen från skolan varit tillräcklig och tydlig?
58 % Mycket bra
35 % Bra
7 % Mindre bra

4. Upplever ni att informationen från Eftis varit tillräcklig och tydlig?
42 % Mycket bra
40 % Bra
14 % Mindre bra
2 % Inte alls bra

5. Vad tycker ni om skolans hemsida?
93 % Mycket bra
7 % Bra
0 % Mindre bra

6. Undervisningen på skolan har varit:
77 % Mycket bra
21 % Bra
0 % Mindre bra

7. Hur bedömer ni att att skolans ledarskap är:
93 % Mycket bra
7 % Bra
0 % Mindre bra

8. Har dina förväntningar på Gripsholmsskolan infriats?
93 % Ja
7 % Delvis
0 % Nej


Vi tackar för era svar och jobbar vidare med att göra Gripsholmsskolan till en riktigt bra skola!


Hälsningar,
rektor Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar