onsdag 30 mars 2011

Lärarskapsakademin

"Kunskap är ett begrepp som kan syfta på inlärda teoretiska förmågor, alla fakta eller vad någon känner till om ett sakförhållande eller en situation. Kunskap kontrasteras ibland mot praktiska färdigheter, men oftare mot låg grad av tillgång till fakta. Ibland åsyftas också förståelse av ett ämne så att man kan använda det för ett specifikt syfte när det passar. Vetskap och vetenskap är närliggande koncept.
Inom den filosofiska disciplinen kunskapsteori utgår man ofta från Platons definition av kunskap som trosföreställningar som är både sanna och som man har goda skäl att tro på, men det finns även andra teorier."
(Wikipedia)

I morgon startar vi äntligen upp Gripsholms Lärarskapsakademi som finns i anslutning till både Gripsholmssskolan och Gripsholmsvikens konferensanläggning.
I samband med uppstarten framför en del av våra elever, nämligen Tigrarna och Leoparderna några sånger, trevligt!

Inom ramen för Lärarskapsakademin kommer bl a följande kurser att erbjudas framöver:

Ledarskap i klassrummet
John Steinberg

Att vända en klass - från oro till fokus
John Steinberg

Retorik och dramaturgi för lärare
Marcus Höök och Joakim Thulin

Våga göra skillnad
Anders Härdevik

Hur blir barn vuxna - biologiska, psykologiska och sociala aspekter
Holger och Carina Seidel

Ledarskap, lärarskap och teamutveckling
Urban Bergsten och Jan Seger

Coachande lärarskap
Louise Löwenfeldt och Bo Ottenback

Sensomotorisk träning
Annika Haglund och Lars-Erik Berg

Heartware - viktigare än kunskap
Ulf Jonströmer

Gripsholmsskolan - finländsk pedagogik i svensk miljö
Nina Lidfors


Vi skall tro att de som i framtiden deltar i kurser på Lärarskapsakademin upplever att de får ta del av "kunskap som är både sann och som man har goda skäl att tro på".


Hälsningar,
rektor Nina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar